Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in /home/s062f750/public_html/wp-includes/functions.php on line 4042
Com activar els habitatges buits? – Celobert Cooperativa Com activar els habitatges buits? – Celobert Cooperativa

Com activar els habitatges buits?

  • 13 de juny de 2016
  • Celobert

Els habitatges buits dels nostres municipis son alhora un problema i una oportunitat.

Tenir habitatges en desús genera un procés de degradació que fa cada vegada més costoses les obres de rehabilitació i alhora es degrada l’entorn on es situen. Com més habitatge buit es genera menys habitatges disponibles estan al servei de la ciutadania i per tant en dificulta l’accés a l’habitatge.

Activar els habitatges buits pot ajudar a la creació de d’habitatge assequible amb l’aplicació de nous models d’accés a l’habitatge com la Masoveria urbana o les Cooperatives en cessió d’ús. També podem activar habitatges amb la cessió a la borsa d’habitatge social o a travès d’entitats socials.

Per tal d’aconseguir activar els habitatges buits del municipi us recomanem fer les següents passes:

– Conèixer i planificar
– Difondre i formar
– Crear eines i actuar
– Sancionar

Per tal de conèixer i planificar caldrà dotar-nos dels coneixements i l’estratègia necessària per a tenir una visió global de les problemàtiques específiques del municipi. És recomanable redactar un pla local d’habitatge que ubiqui els problemes i potencialitats del municipi, així com, un cens d’habitatges buits, que dimensioni la problemàtica, detecti els entorns més afectats i quines tipologies d’habitatge buit existeix.

Pel que fa a la capacitat d’actuar, hem de generar les eines necessàries. Podem impulsar nous models d’accés a l’habitatge, com la masoveria urbana* o les cooperatives de cessió d’ús*. Aquests models potencien l’ús de l’habitatge per sobre del seu valor com a possessió i faciliten els processos col·lectius… Podem potenciar i implementar equips de captació d’habitatge buit per tal que la propietat els cedeixi a l’Ajuntament o a entitats socials, per destinar-los a habitatge assequible… Podem establir acords amb entitats financeres per a què cedeixin els habitatges buits.
 
Finalment, la sanció és important pel seu valor com a element de pressió cap a la propietat. Disposem d’un marc legal que permet sancionar a la propietat si no compleix amb el seu deure de manteniment i conservació i, si tot i l’oferiment de mecanismes d’activació, manté els seus habitatges buits.

Transversal a tot el procés d’activació d’habitatges buits és molt important divulgar la problemàtica i les propostes existents i formar al personal tècnic responsable d’aplicar-les, per tal d’iniciar un procés de canvi cap a la percepció de l’habitatge com un bé d’ús.