Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in /home/s062f750/public_html/wp-includes/functions.php on line 4042
Actuacions de millora energètica i aprofitament d’aigües pluvials – Celobert Cooperativa Actuacions de millora energètica i aprofitament d’aigües pluvials – Celobert Cooperativa

Actuacions de millora energètica i aprofitament d’aigües pluvials

Realitzem l’estudi i posteriorment l’obra per dur a terme les millores energètiques i d’aprofitament d’aigües pluvials per un habitatge unifamiliar situat a Sant Cugat del Vallès.

Les actuacions dutes a terme consisteixen en:

• Aïllament de façanes per interior i cobertes per sotacobert amb insuflat de cotó
• Substitució de caldera de gasoil per caldera de biomassa
• Instal.lació de recollida i aprofitament d’aigües pluvials
• Aplicació de pintura plàstica transpirable ecològica per interiors

Gràcies a aquestes mesures,s’han assolit els següent objectius:
• Reduir la demanda energètica de l’habitatge, augmentant també el seu confort.
• Substituir el combustible dièsel per una font renovable per calefactar.
• Capacitat per regar sempre amb aigua recollida de la pluja.
• Incorporar millores a l’habitatge introduint materials ecològics (pintures i aïllaments).