Auditoria energètica d’habitatge unifamiliar

Estudi d’un habitatge unifamiliar al barri de Montigalà de Badalona per tal d’avaluar el seu nivell d’eficiència energètica i per trobar possibles opcions de millora energètica. Durant l’auditoria s’han detectat defectes en l’aïllament tèrmic de la coberta degut a la generació de ponts tèrmics en l’estructura de bigues metàl·liques. També es proposen mesures per millorar l’estanquitat de l’edifici.