Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in /home/s062f750/public_html/wp-includes/functions.php on line 4042
Autorització administrativa de Centre Sanitari – Celobert Cooperativa Autorització administrativa de Centre Sanitari – Celobert Cooperativa

Autorització administrativa de Centre Sanitari

L’objecte d’aquest projecte és la justificació de l’adequació a la normativa vigent d’un centre sanitari en matèria de construcció, instal•lacions i seguretat,  fent especial esment del compliment de la normativa vigent en matèria de promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, en matèria de seguretat en cas d’incendi, i del Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions complementàries.

Així mateix, s’especifiquen totes les instal•lacions de que disposa el centre.