Cens d’habitatges buits per Montornès Nord

Ja fa uns anys que l’ajuntament de Montornès del Vallès va decidir activar els habitatges buits del municipi per la generació d’habitatge social. Necessitava un cens d’habitatges buits al barri de Montornès Nord, on s’estava fent un treball amb els veïns i veïnes des de l’oficina de barri. A Celobert tenim una dilatada experiència en l’elaboració de censos i com a consultors en plantejaments urbanístics, així que ens van encarregar l’elaboració d’aquest cens. Vam aconseguir conèixer la localització i característiques dels habitatges buits del barri en qüestió i així poder impulsar eines i mecanismes per a la seva activació i reconversió en habitatge social.

Des de Celobert creiem que els principals valors d’activar els habitatges buits dels nostres municipis són:

  • Promoure la funció social de l’habitatge
  • Crear nou habitatge social del parc ja existent
  • Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació
  • Donar resposta a l’emergència habitacional