Cirerers: edifici d’habitatge cooperatiu a Roquetes

Els Cirerers és el nom de la comunitat de veines organitzades en forma de cooperativa d’habitatges en cessió d’ús que anirà a viure a aquest nou edifici del Barri de Roquetes. Un edifici excepcional bàsicament per 3 raons:

1- Es construeix en sòl públic cedit a la cooperativa dins el marc del concurs de 7 solars de cohabitatge 2017 impulsat per l’ajuntament de Barcelona.

2- Les persones que hi aniran a viure son les que participen directament en la definició del projecte arquitectònic i del model de convivència que volen.

3- L’edifici serà passiu i ecològic. Això vol dir que tindrà mínima demanda energètica pel que fa a la climatització i producció d’aigua calenta (edifici passiu), i que es construirà amb materials de mínima petjada ecològica, preferentment orgànics, com la fusta (edifici ecològic).

Emplaçament i situació

Es tracta d’un edifici situat en un lloc excepcional, la Plaça de les Dones, al cor de Roquetes. Al bell mig del triangle que formen la parada de Metro Roquetes, l’Ateneu Popular de 9barris i el Mercat de Montserrat. I serà un edifici singular perquè tindrà 6 carrers, Carrers amb gent, amb cases i amb places. Tots ells dins d’una casa gran, la casa de la comunitat.

Quin objectiu funcional i urbanístic té l’edifici?

A nivell funcional ha de crear un cohabitatge cooperatiu que respongui a noves lògiques de convivència i relació entre veïnes. A nivell urbanístic, ha de donar final al carrer Pla dels Cirerers, tancant l’illa en la seva cantonada, obrir-se a la Plaça de les Dones, i esdevenir façana interior de la plaça i ser teló de fons del Carrer del Port de la Selva.

L’edifici ‘CIRERERS’ respon als dos objectius generant un tall horitzontal a l’edifici a nivell de la planta tercera que es buida i genera una esplanada a nivell de les cobertes de l’illa i esdevé el mirador i l’aparador de la comunitat. Es manté l’skyline de PB+2 del Pla dels Cirerers fins a la Plaça de les Dones, i es remata la cantonada amb un volum gairebé exempt que vola fins recuperar l’alçada de PB+6 que s’obre cap a la plaça.

Com s’hi accedeix?

S’accedeix a l’edifici entre l’edifici veí i l’espai d’escola-taller de cuina amb restauració ubicat a la planta baixa i obert a la Plaça de les Dones. Vianants, bicicletes i vehicles motoritzats entren pel mateix punt. El nucli vertical puja fins al carrer-replà de cada planta, amb façana cap a l’interior d’illa, i obert a ponent. Des d’aquest carrer s’accedeix als espais comunitaris de planta tercera i sisena, a les bugaderies de cada planta, i als 27 espais habitables privatius, sempre passants i amb doble façana, limitats per murs de càrrega de fusta contralaminada que s’obren com un vano cap a la plaça i el carrer, buscant les vistes i la radiació solar.

Quins son els elements comunitaris de l’edifici?

Als carrers en alçada s’hi dona la vida d’un carrer de poble: jugar, prendre la fresca, estendre roba, prendre una copa, llegir, o mirar la posta de sol. A la 3a planta, entre el carrer-replà i la gran esplanada s’hi ubica una sala polivalent amb cuina comunitària de 80m2: un espai amb tancaments transparents per veure el barri i ser vist. A la 6a planta hi haurà un espai comunitari tipus biblioteca obert a la coberta-jardí, des don pujar a l’hort.


Plantes


Façanes


Volum