Col·laboració en la redacció del POUM de Juncosa de les Garrigues

Celobert ha col·laborat amb el Taller d’Arquitectura i Territori slp en la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Juncosa de les Garrigues.

Juncosa era un dels municipis de Catalunya que no disposava de cap tipus de planejament urbanístic fins a la redacció d’aquest POUM. Per aquest motiu l’objectiu bàsic ha estat dotar d’una regulació normativa al municipi, que permetés definir els paràmetres urbanístics, els entorns de creixement necessaris per assumir les dinàmiques del municipi, completar-ne la trama urbana, consolidar els entorns existents i establir una regulació del sòl no urbanitzable abordant fonamentalment la ubicació de les granges i altres construccions.

La manca de cap control previ sobre l’edificació al municipi ha fet que tant la regulació del sòl, com els criteris de gestió que s’han aplicat hagin buscat la màxima simplicitat.