Col·laboració en la redacció del POUM de Tremp

Celobert ha col·laborat amb el Taller d’Arquitectura i Territori slp, en la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tremp.

La planificació territorial ha atorgat a Tremp un rol capdavanter en el
desenvolupament del Pallars Jussà i l’Alt Pirineu, assenyalant la necessitat del seu creixement atenent no només a les seves dinàmiques pròpies sinó com a motor per al desenvolupament territorial. Aquest paper, ve a sumar-se al creixement demogràfic que el municipi està experimentant els darrers anys i que han portat entre d’altres coses a l’aparició ja, de projectes de major escala com són la generació d’una àrea residencial estratègica, la planificació de l’aeròdrom, la creació d’un nou centre d’activitat industrial d’escala comarcal,…

El POUM s’ha redactat en aquest escenari on era imprescindible abordar la planificació municipal per garantir un desenvolupament equilibrat del municipi, que faci compatibles les dinàmiques urbanes que es veuran potenciades, amb un planejament del territori adequat a un municipi (el més gran de Catalunya) amb uns valors naturals i paisatgístics únics i amb un patrimoni cultural a tots els petits nuclis que el formen que cal regular i mantenir