Mas Gitano: masia ecorehabiliatada al Lluçanès

Projecte de rehabilitiació integral d’un Mas deshabitat durant més de 70 anys, amb criteris de màxima eficiència i autosuficiència energètica, per adaptar-lo a habitatge habitual d’una família de 5 membres.

El projecte consisteix en adequar els 120m2 als requisits funcionals dels futurs habitants utilitzant el 100% dels materials d’orígen orgànic i amb el requisit d’autoproducció energètica i autosuficiència hídrica en un 100%.

L’element clau del projecte és l’ubicació de la nova escala, donat que estructura l’espai minimitzant la superfície de distribució o circulació, per tal d’optimitzar-lo.

La nova coberta té 15cm d’aillament tèrmic de suro natural i està acabada amb teula àrab.

La casa comptarà amb una instal.lació fotovoltàica que generarà tota l’energia elèctrica de la casa, així com amb una estufa de pellets per a la climatització i producció d’ACS a l’hivern.

Pel que fa a l’aigua, es preveu un sistema de recol.lecció de pluvials que juntament amb una petita font annexa  aprovisioni aigua als usuaris durant tot l’any.