Estudi d’alternatives d’accés a l’habitatge Consell Nacional de Joventut de Catalunya

Durant la primera meitat de l’any 2014 vam elaborar, per encàrrec del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, un estudi i una guia per apropar el coneixement dels models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge  al col·lectiu jove i facilitar-ne l’aplicació. Els temes inclosos a la guia són:

• Masoveria urbana.
• Cessió d’ús (cooperatives de cessió d’ús).
• Dret de superfície.
• Copropietat (propietat compartida i propietat temporal).
• Autoconstrucció i implicació de l’usuari en la reforma de l’habitatge.
• Compartir espais i cohabitatge.
• Mecanismes alternatius de finançament: realització de feines personals, reducció de costos, finançament col·lectiu, banca ètica, finançament públic.

Actualment estem actualitzant la guia per incorporar les iniciatives que han sorgit al llarg dels últims 4 anys en matèria de nous models d’accés a l’habitatge.