Estudi d’alternatives d’accés a l’habitatge

Durant la primera meitat de l’any 2014 vam elaborar, per encàrrec del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, un estudi i una guia per apropar el coneixement dels models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge al col·lectiu jove i facilitar-ne l’aplicació. Els temes inclosos a la guia van ser:

  • Masoveria urbana.
  • Cessió d’ús (cooperatives de cessió d’ús).
  • Dret de superfície.
  • Copropietat (propietat compartida i propietat temporal).
  • Autoconstrucció i implicació de l’usuari en la reforma de l’habitatge.
  • Compartir espais i cohabitatge.
  • Mecanismes alternatius de finançament: realització de feines personals, reducció de costos, finançament col·lectiu, banca ètica, finançament públic.