Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in /home/s062f750/public_html/wp-includes/functions.php on line 4042
Guia metodològica de Masoveria Urbana – Celobert Cooperativa Guia metodològica de Masoveria Urbana – Celobert Cooperativa

Guia metodològica de Masoveria Urbana

Estem redactant, conjuntament amb la diputació de Barcelona, el Raimon Soler i la Universitat Rovira i Virgili.

La guia vol posar a l’abast dels tècnics municipals, de la ciutadania, de futures persones masoveres, de persones propietàries d’habitatges desocupats amb necessitats de reformes o rehabilitació, i de la resta d’agents intervinents, un  material didàctic i pràctic.

La guia s’estructura en base a un recorregut pels diferents aspectes que ha de regular un contracte de masoveria urbana, del que incorpora un model,  i tracta de respondre a les principals qüestions que es plantegen al llarg de la seva preparació i desenvolupament:

Qüestions relacionades amb  les parts que intervenen: qui?
La guia s’adreça a persones masoveres i persones propietàries que siguin persones físiques. Pel que fa a les persones propietàries, es vol posar l’atenció en  la mobilització dels propietaris de petita escala. Tanmateix, no es deixa de banda l’aplicació a persones jurídiques propietàries o grans tenedors ja siguin públics o privats.

Qüestions relacionades amb els habitatges i les obres a realitzar: que?
La guia tracta de ser aplicable a tot tipus d’habitatges (unifamiliar o plurifamiliar) així com a obres de reforma i rehabilitació de petita però també de major dimensió. Tot i que la probabilitat de consolidar contractes de masoveria urbana sembla més viable en obres de menor dimensió, no s’ha volgut deixar de tractar i descartar el tractament de qüestions relacionades amb obres de major dimensió i complexitat. La masoveria urbana pot donar lloc a models variables i operacions de diversa complexitat.

Qüestions relacionades amb la resta d’aspectes necessaris pel bon funcionament de la relació contractual: com?
La guia tracta d’abordar qüestions de diversa naturalesa ja sigui jurídica, constructiva, econòmica, de foment (ajuts públics), fiscalitat bàsica, etc..

La Guia incorpora materials i documents de treball, plantilles tècniques i econòmiques, a fi de facilitar la implantació,  la gestió i desenvolupament d’aquest model, que esperem que puguin servir i ser d’utilitat per a les persones i compliment dels objectius assenyalats.