Implementació del Pla Local d’Habitatge

Implantació i gestió de l’Oficina local d’habitatge i implementació entre d’altres de les següents actuacions: estudi d’habitatges buits, servei d’assessorament porta a porta i creació d’una borsa d’habitatge activa.

Estudi d’habitatges buits del municipi (inclou un cens d’habitatges buits). Creació d’una borsa d’habitatge activa!!

Servei porta a porta d’assessorament en matèria d’habitatge.
Jornades i tallers formatius en habitatge i models alternatius d’accés.
Creació de l’espai web municipal en temes d’habitatge.
Incentivació de models alternatius d’accés a l’habitatge.