Impuls de la Masoveria Urbana a Montcada i Reixac

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, ens ha encarregat l’elaboració d’un projecte d’impuls de la masoveria urbana al municipi.

La masoveria urbana és un model alternatiu d’accés a l’habitatge que fomenta l’activació d’habitatges buits, la seva millora i manteniment i permet accedir a l’habitatge a un preu menor que un lloguer i sovint més estable. El contracte de masoveria urbana s’estableix a partir d’un acord entre la propietat d’un habitatge que es troba en mal estat i desocupat i una persona masovera, de manera que la propietat en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que la persona masovera assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment.

Actualment hem elaborat un primer estudi per analitzar la viabilitat de diferents actuacions d’impuls de la masoveria urbana. L’estudi ha de permetre a l’Ajuntament definir el rol que vol adoptar i les actuacions a desenvolupar en la primera fase del projecte.

Les administracions locals poden desenvolupar tres rols diferents, segons el nivell d’implicació que vulguin assumir en la gestió de la masoveria urbana:

  • Facilitador: el contracte es firma entre propietat i persones masoveres, l’ajuntament realitza tasques d’assessorament i suport.
  • Col·laborador: l’ajuntament amb el suport d’una entitat local, gestiona i fa el seguiment del contracte de masoveria.
  • Impulsor: l’ajuntament destina habitatges municipals a la masoveria i gestiona el contracte d’habitatges privats.