Jornada: Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge

El mes de desembre de 2017, es van complir deu anys de l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge una norma molt destacable en l’àmbit de l’habitatge a Catalunya, ja que regula per primer cop a casa nostra de forma àmplia en aquest camp.

És per això que des de l’Observatori DESC i l’Institut de Recerca TransJus (UB) proposavem amb aquesta Jornada iniciar el debat sobre el balanç dels deu anys de vigència de la Llei. Així, expertes reconegudes van analitzar el llegat de la llei i també van parlar del futur i els reptes de la norma.

Celobert va realitzar la ponència “La planificació del dret a l’habitatge. Els plans locals d’Habitatge”. Núria Colomé, urbanista de Celobert destacava que: “Ara bé, vull destacar una llum que és especialment important: la contribució a definir els plans locals d’habitatge, o els plans pel dret a l’habitatge, com ara ens agrada anomenar-los. Es tracta d’espais de reflexió entre els equips municipals, les entitats socials i la ciutadania“.