Llicència d’activitats i instal·lacions per a oficines dell Grup ECOS

Assessorament tècnic i legal per la tramitació de llicència d’activitats, seguiment d’expedient, contacte amb l’Administració i Entitat Ambiental de Control, recopilació i revisió de documentació tècnica, contacte amb industrials relacionats amb les instal·lacions del local. El local consta de planta baixa i primera i està destinat principalment a oficines.