Optimització dels habitatges buits de la Colònia Arquers

La proposta, guanyadora d’un concurs d’idees organitzat per la Diputació de Barcelona, aposta per l’aplicació de mecanismes innovadors d’intervenció al parc construït.

OBJECTIUS PROPOSATS
• Reducció dels costos de rehabilitació mitjançant la implicació dels usuaris i la creació d’habitatges perfectibles.
• Major coresponsabilitat i estabilitat per als usuaris dels habitatges, amb l’aplicació de nous models de tinença.
• Generació d’un parc amb més eficiència energètica que millori les condicions de confort i consum dels seus residents.
• Mecanismes d’aprenentatge i apoderament de tècnics municipals.