Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in /home/s062f750/public_html/wp-includes/functions.php on line 4042
Participació jornades: El cooperativisme: un model d’accés a l’habitatge. – Celobert Cooperativa Participació jornades: El cooperativisme: un model d’accés a l’habitatge. – Celobert Cooperativa

Participació jornades: El cooperativisme: un model d’accés a l’habitatge.

CelobertCooperativa moderael blocEl cooperativisme:un modeld’accésa l’habitatge.LesJornadesportenpertítolLa construcció de laciutatinclusiva:estratègiesd’intervencióintegralen l’hàbitatlocalitindranlloca Barcelonadel 10al 16 de marçde 2013.Estractarantemesd’espaipúblic,planificacióurbana,habitatge,sostenibilitat,participaciói inclusiósocial,des d’unamiradade gènerepresentitransversal.

AquestesJornadesformenpart delprojecteHàbitat 2, unprojecteque l’Agènciaper alDesenvolupamentila CooperacióSuïssaestàdesenvolupanta Cuba.com a propòsitfer unadiagnoside l’hàbitata escalalocal perdesenvoluparestratègieslocalsde l’hàbitatal mateix temps quecapacitar elsmunicipisper a la sevagestió.Es parteixd’unavisióintegralde l’hàbitatides de latransversalitzaciódel gènereide la participacióciutadana.AquestesJornadestenenl’objectiu de formari aportarconeixementi ideesper a unaposterior aplicacióiadaptació a larealitatinecessitatscubana.