Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet – Celobert Cooperativa Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet – Celobert Cooperativa

Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet

A la tardor de 2017 vam iniciar l’elaboració del Pla local d’habitatge (PLH) de Santa Coloma de Gramenet. Actualment ja hem finalitzat la fase d’anàlisi i de diagnosi i hem començat a treballar, conjuntament amb el personal tècnic de l’ajuntament, l’elaboració de les primeres línies de proposta.

En la fase d’anàlisi ens hem centrat en l’estudi de la situació de les persones que viuen a Santa Coloma, en l’estat de conservació del parc d’habitatges i la seva accessibilitat, el mercat immobiliari, el planejament i els recursos disponibles del municipi.

En la fase de diagnosi hem detectat les debilitats i fortaleses de la situació de l’habitatge i dels serveis existents del municipi, una tasca que ens servirà per poder proposar actuacions específiques per Santa Coloma de Gramenet que potenciïn els seus punts forts i solucionin les situacions problemàtiques.

Un dels aspectes claus del Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet ha estat l’estudi detallat dels recursos disponibles i iniciatives municipals que s’estan duent a terme en el camp de l’habitatge, ja que l’elevat nombre de programes i mesures en marxa seran el punt de partida de l’elaboració de propostes.

Reconèixer la feina que es realitza des d’un municipi, analitzar les seves mancances i potencialitats i estudiar les possibilitats de millora, és un dels processos que caracteritza la manera de treballar de Celobert en l’elaboració dels plans d’habitatge.