Pla Local d’Habitatge per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

A la tardor de 2017 vam començar a treballar en l’elaboració del Pla local d’habitatge (PLH) de Santa Coloma de Gramenet. Actualment ja hem finalitzat la fase d’anàlisi i hem començat a treballar, conjuntament amb el personal tècnic de l’ajuntament, l’elaboració de la diagnosi.

En la fase d’anàlisi ens hem centrat en l’estudi de la situació de les persones que viuen a Santa Coloma, en l’estat de conservació del parc d’habitatges i la seva accessibilitat, el mercat immobiliari, el planejament i els recursos disponibles.

L’anàlisi dels recursos disponibles i de les iniciatives municipals que s’estan duent a terme en el camp de l’habitatge serà un dels apartats clau del PLH, ja que l’elevat nombre de programes i mesures en marxa seran el punt de partida de l’elaboració de propostes.

Reconèixer la feina que es realitza des d’un municipi, analitzar les seves mancances i potencialitats i estudiar les possibilitats de millora, és un dels processos que caracteritza la manera de treballar de Celobert en l’elaboració dels plans d’habitatge.