Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona

Al novembre de 2015 vàrem començar a redactar el nou Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2026 conjuntament amb la cooperativa LaCol.

El Pla serà l’instrument que determinarà la política municipal d’habitatge en un moment clau on s’han d’aportar solucions urgents a l’emergència habitacional que pateix la ciutat de Barcelona i plantejar estratègies a mig i llarg termini per revertir la situació actual.

Els eixos principals del pla són els següents:

– Atendre i revertir l’exclusió residencial

– Garantir l’ús social de l’habitatge

– Ampliar el parc assequible

– Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual

També s’han fet jornades de participació conjuntament amb el PAM per a incorporar les aportacions dels veïns i veïnes en el procés de participació. Els resultats del procés s’inclouran també al Pla.

És un gran repte per a la ciutat de Barcelona i també per nosaltres i una oportunitat única per incorporar noves actuacions en la política municipal: Nous models d’accés a l’habitatge, Activació d’habitatge en desús, impuls de l’economia social i solidaria…

Es preveu acabar el document el maig de 2016 per a que aquest pugui passar a ser aprovat pel ple municipal i aplicat el més aviat possible.