Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona

Al novembre de 2015 vàrem començar a redactar el nou Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2026, conjuntament amb la cooperativa LaCol.

El Pla serà l’instrument que determinarà la política municipal d’habitatge en un moment clau on s’han d’aportar solucions urgents a l’emergència habitacional que pateix la ciutat de Barcelona i plantejar estratègies a mig i llarg termini per revertir la situació actual.

Els eixos principals del pla són els següents:

  • Atendre i revertir l’exclusió residencial
  • Garantir l’ús social de l’habitatge
  • Ampliar el parc assequible
  • Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual

Per a incorporar les aportacions dels veïns i veïnes, s’han fet jornades de participació conjuntament amb el PAM. Els resultats del procés s’han incorporat al Pla i han estat claus per tal de prioritzar les actuacions segons les necessitats reals i concretes de la població.

És un gran repte per a la ciutat de Barcelona i també per nosaltres i una oportunitat única per incorporar noves actuacions en la política municipal: Nous models d’accés a l’habitatge, Activació d’habitatge en desús, impuls de l’economia social i solidaria…

Finalment, el gener del 2017, es va aprovar en el Ple municipal el document final.