Redacció de Pla Base de Nouakchott

Dins el marc de la iniciativa de la Càtedra Unesco CIMES (Ciutats Intermèdies) de la UdL de promoure el Pla Base com a instrument de reflexió sobre la ciutat i el territori, així com de la voluntat de la Fundación Habitáfrica de seguir treballant en la millora de les condicions de vida dels ciutadans de Nouakchott, GestCívic ha rebut l’encàrrec de realitzar una primera versió del Pla Base d’aquesta ciutat per a presentar-lo en el Seminari Internacional sobre Plans Base cel.lebrat a LLeida al Juliol de 2011, amb prèsencia de UN-HABITAT.

El pla base ha servit per identificar els principals reptes que afronta avui la ciutat així com per verificar el potencial d’aquest instrument de millora urbana i territorial, basat en la participació dels diferents agents implicats.