Reforma interior i llicència d’activitats per a menjador infantil

Una entitat del barri de Sant Andreu de Barcelona, dedicada a menjador infantil i formada pels mateixos pares dels nens que en fan ús, demana a Celobert assessorament per a la cerca, adequació i posada en funcionament d’un nou local per a la seva activitat, per tal de poder ampliar capacitat.