Rehabilitació de Cal Temerari, espai cultural i gastronòmic

Actuació de rehabilitació integral d’antic habitatge del centre històric de Sant Cugat del Vallès, per adequar-lo a la nova funció d’espai cultural i gastrònomic.
L’actuació pretén posar en valor l’edifici original, separant-lo dels annexes afegits posteriorment al pati, tot produint l’accés al conjunt entre tots dos, a través de l’espai de pati.
Es reutilitza una part important dels materials que s’enderroquen, i es prioritza per la utilització de materials de bioconstrucció i per les actuacions de millora de l’envolvent per tal de reduir la demanda energètica de l’edifici.
Destaquem el bon ambient de treball amb l’equip promotor i la constructora Diva Hogar, així com el sentit fundant de transformació social i política del projecte.