Rehabilitació de coberta i ampliació d’habitatge – Celobert Cooperativa Rehabilitació de coberta i ampliació d’habitatge – Celobert Cooperativa

Rehabilitació de coberta i ampliació d’habitatge

Habitatge unifamiliar entre mitgeres al municipi d’Agramunt (Lleida), de planta baixa i una planta pis, a més d’unes golfes al sotacoberta. La coberta, amb estructura de fusta i teula ceràmica, no compta amb gens d’aïllament tèrmic i es troba en molt mal estat.

S’encarrega a Celobert el projecte per a la substitució de la coberta, al mateix temps que millorar l’habitabilitat de l’espai de les golfes, guanyant així una estança més per l’habitatge de la planta inferior.

La intervenció també es planteja com una oportunitat per augmentar l’eficiència energètica de l’edifici, millorant-ne l’aïllament, tant de la coberta com de les mitgeres.