Rehabilitació integral edifici C/Coroleu 7

Es tracta d’una casa unifamiliar entre mitgeres al casc antic del barri de Sant Andreu, a Barcelona. La construcció data del 1908 i la finca està catalogada i inclosa al Pla especial de protecció del carrer Coroleu, Sant Andreu de Palomar.

Actualment, es troba en bastant mal estat i Celobert rep l’encàrrec del projecte de rehabilitació. Aquest es planteja com una intervenció integral amb especial atenció a la millora energètica. Així, es combina la preservació del patrimoni amb la incorporació de sistemes per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, com la col·locació d’aïllaments naturals a les façanes i coberta, finestres amb doble envidrament baix emissiu, calefacció per terra radiant i un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor.

Amb totes aquestes mesures, s’aconsegueix una qualificació energètica nivell A.