Revista Opcions: Com vivim

La revista Opcions és un mitjà de comunicació especialitzat en consum conscient que publica dos quaderns anuals dedicats específicament a alguna temàtica concreta. En concret, el quadern nº 52 de la primavera-estiu de 2017, amb el títol Com vivim – Totes les cares de l’habitatge, estava dedicat íntegrament a abordar la qüestió de l’habitatge.

A Celobert ens van demanar que col·laboréssim en la preparació dels continguts, aportant la nostra experiència i coneixement de la situació de l’habitatge a Catalunya, de les polítiques públiques que es duen a terme, de la possibilitat d’accedir a un habitatge a través de models alternatius al lloguer o la compra i dels elements a tenir en compte en relació a la sostenibilitat de casa nostra.

El resultat és un quadern que aporta una visió molt completa i permet repensar molts aspectes que afecten l’habitatge d’una forma crítica i conscient. La informació està explicada amb la voluntat d’ajudar a les persones lectores a reflexionar sobre com fer de casa seva un lloc millor per elles i pel planeta.

Més informació: http://opcions.org/revista/num-52-habitatge/