Enginyeria de proximitat


Els serveis tècnics d’enginyeria de l’edificació, d’enginyeria energètica i de disseny d’instal·lacions eficients són bàsics per a la bona convivència en les comunitats veïnals, per a la qualitat ambiental, i per a la reducció dels consums i de despeses en energia i subministraments de les llars. A Celobert treballem per fer transparent i honesta la rehabilitació de finques, per fer comprensibles i útils les auditories energètiques i per fer accessibles i eficients els projectes d’instal·lacions.


Llistat dels serveis

 • Rehabilitació de patologies en façanes
 • cobertes i patis
 • Rehabilitació estructural d’edificis
 • ITE: inspecció tècnica d'edificis
 • Cèdules d’Habitabilitat i aixecament de plànols
 • Obtenció de llicències d'obres
 • Tramitació d’ajuts i subvencions per a la rehabilitació
 • Auditoria energètica d’edificis i instal.lacions
 • Certificats d'Eficiència energètica d’edificis existents
 • Projectes elèctrics i amb energia fotovoltaica
 • Projectes amb energia solar tèrmica
 • aerotèrmia i biomassa
 • Projectes de climatització i ventilació
 • Monitoratge i estudi econòmic de consums
 • Llicències d’Activitat i Canvis d’Ús
 • Legalització d’instal·lació elèctrica
 • de climatització i solar tèrmica
 • Estudis acústics
 • Estudis d'accessibilitat
 • Projectes d’aprofitament d’aigües
 • Coordinació de seguretat i salut en les obres

Necessites un enginyer o arquitecte de confiança?

Contacta'ns