Urbanisme transformador


L’urbanisme és una eina molt potent de transformació social i cohesió territorial. A Celobert ens agrada implicar-nos en projectes que potencien els drets socials i ambientals en el territori i que aposten per un desenvolupament progressiu que s’adapti a noves realitats. Considerem útil treballar conjuntament amb la ciutadania, les entitats locals i l’administració pública en la elaboració i aplicació dels plans i programes que desenvolupem. Estem especialitzades en nous models d’accés a l’habitatge (masoveria urbana, cooperatives en cessió d’ús…), en l’activació d’habitatge en desús i, en general, en fer possible el dret a l’habitatge i a la ciutat.


Llistat dels serveis

 • Planejament urbanístic
 • Catàleg de patrimoni
 • Catàleg de Masies i d’edificacions en sòl rústic
 • Processos urbans de participació local
 • Plans locals d’habitatge
 • Millora de l'espai públic i regeneració de barris
 • Plans de mobilitat generada
 • Plans energètics locals
 • Censos d’habitatges buits
 • Activació de patrimoni en desús
 • Formació i difusió de nous models d’habitatge
 • Plans de masoveria i cooperatives d’habitatge

Voleu donar un impuls a les polítiques locals d’habitatge?

Contacta'ns