Rehabilitació integral

Esteu pensant en rehabilitar integralment un edifici?


Rehabilitar un edifici pot anar des de resoldre petits problemes estructurals o d’infiltració d’aigua, fins a actuar intensivament en el conjunt de l’edifici preservant exclusivament l’estructura principal i deixant-lo pràcticament nou.

Com es pot valorar fins a on arribar amb la rehabilitació d’un edifici? Pensem que principalment depèn del seu estat de conservació, del grau d’eficiència energètica al que es vulgui arribar, i dels canvis d’espai que calgui fer per adequar-lo a les funcions a les que hagi de fer front. Ara bé, quan Celobert pensa en rehabilitar l’exterior d’un edifici no es queda només amb l’encàrrec de millorar-ne la façana per exemple, sinó que va més enllà i aprofita per estudiar altres actuacions a cost assequible però amb un alt benefici immediat, com l’aïllament tèrmic.

Pel que fa als edificis d’habitatges de les comunitats de veïns i veïnes, parem especial atenció a les patologies, a l’eficiència energètica, i als espais d’ús comunitari com són els vestíbuls, els terrats, els patis, les escales i ascensors, entre d’altres. Ens agrada tenir cura de les relacions entre veïns i veïnes d’una comunitat, i que els nostres projectes contribueixin a afavorir relacions de bon veïnatge, sostenibles i durables.

També t’ajudem amb l’obtenció de la Inspecció Tècnica d’Edifici (ITE), amb la detecció de patologies i els deures de conservació que té la comunitat.


Més projectes

Rehabilitació integral d’un edifici entre mitgeres
// Barcelona, El Barcelonès - Sant Andreu
Rehabilitació d’edifici plurifamiliar al C/Vilamarí
// Barcelona, El Barcelonès - Eixample
Rehabilitació de façana i patis c/Consell de Cent 475
// Barcelona, El Barcelonès - Eixample
Rehabilitació d’edifici. Av. Diagonal 459
// Barcelona, El Barcelonès - Eixample
Informe pericial de patologies d’edifici
// L'Hospitalet de Llobregat, El Barcelonès
5 ITEs en finques del Barri de l’Eixample
// Barcelona, El Barcelonès - Eixample
Espai Memorial Abolició de l’Esclavatge
// Verdú, l'Urgell - Lleida
Rehabilitació de façana al c/Sant Pau
// Barcelona, El Barcelonès - Ciutat Vella