Celobert Cooperativa - Arquitectura, enginyeria i urbanismeCelobert Cooperativa - Arquitectura, enginyeria i urbanisme

A Celobert cada projecte és una oportunitat per construir una societat millor.

Qui som

Som una cooperativa interdisciplinària d’arquitectura, enginyeria i urbanisme compromesa amb la transformació social. Amb la nostra feina contribuïm a fer més habitable el nostre entorn i fomentem la transició ecològica i el dret a l'habitatge. Fem xarxa i intercooperem amb altres organitzacions per fer créixer l’economia social i solidària i participem en projectes de difusió i formació per generar eines i coneixement compartit.

Què fem

Oferim serveis a mida i a diferents escales a través de processos que impulsen la participació i l'apoderament i tinguin un mínim impacte ambiental. Defensem l'arquitectura com a pràctica col·lectiva i dissenyem projectes de construcció, rehabilitació i reforma que prioritzen l’estalvi i l'eficiència energètica, la salut i l'ús de materials ecològics. Acompanyem a administracions, equips tècnics, entitats socials i veïnals a planificar polítiques d'habitatge i intervencions al territori que vagin més enllà de l'emergència i actuïn de forma transversal per fer efectiu el dret a l'habitatge i a la ciutat.

Arquitectura sostenible

Per a nosaltres l’arquitectura és la capacitat de donar una resposta adequada a cada projecte particular, amb un equilibri entre art, tècnica i bé comú. I ho fem construint o rehabilitant espais de mínima demanda energètica i amb materials de baix impacte ambiental.

El nostres serveis

Enginyeria de proximitat

Treballem per fer accessible, transparent i honesta la rehabilitació de finques, les auditories energètiques i els projectes d’instal.lacions. Fem enginyeria de l’edificació, enginyeria energètica i disseny d’instal·lacions eficients, adreçades a comunitats veïnals, empreses i particulars.

Els nostres serveis

Urbanisme transformador

Fem planejament urbanístic i de l’habitatge orientat a fer realitat el dret a l’habitatge, promoure la cohesió social i garantir el bon funcionament dels ecosistemems a les viles i barris. Diagnosi, comprensió i intervenció en el territori orientada a la seva transformació social.

Els nostres serveis

Pla Local d’Habitatge de Calella

Veure el projecte

Nou espai de Fil a l’agulla

Veure el projecte

Habitatges de protecció oficial a Sants

Veure el projecte

Vallcarca Rebrota: finalistes al concurs d’idees per Vallcarca

Veure el projecte

Procés participatiu #LesTevesColònies a Cardona

Veure el projecte

Evergreen, casa passiva i ecològica a Cerdanyola.

Veure el projecte

Local L: reforma d’un espai a la Fàbrica Lehmann

Veure el projecte

Ca la Paca, ecoreforma a l’antic pis de l’àvia

Veure el projecte

Ecoreforma d’un habitatge davant d’un parc

Veure el projecte

Ruderal, cohabitage cooperatiu al barri de Vallcarca

Veure el projecte

Blog

Què és la via cooperativa pel dret a l’habitatge?

El passat novembre ens vam trobar a Barcelona més de 500 persones al Fòrum de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per eixamplar el moviment per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i la defensa del dret a l’habitatge. Quatre dies intensos de debat i reivindicació, amb la participació d’equips tècnics, administracions, cooperatives d’habitatge i ciutadania d’arreu de l’Estat i el compromís de construir un model transformador que defensa l’habitatge com un bé d’ús i no d’inversió, de propietat col·lectiva i gestió…

Llegir més