Celobert Cooperativa - Arquitectura, enginyeria i urbanismeCelobert Cooperativa - Arquitectura, enginyeria i urbanisme

A Celobert cada projecte és una oportunitat per construir una societat millor.

Qui som

Som una cooperativa interdisciplinària d’arquitectura, enginyeria i urbanisme compromesa amb la transformació social. Amb la nostra feina contribuïm a fer més habitable el nostre entorn i fomentem la transició ecològica i el dret a l'habitatge. Fem xarxa i intercooperem amb altres organitzacions per fer créixer l’economia social i solidària i participem en projectes de difusió i formació per generar eines i coneixement compartit.

Què fem

Oferim serveis a mida i a diferents escales a través de processos que impulsen la participació i l'apoderament i tinguin un mínim impacte ambiental. Defensem l'arquitectura com a pràctica col·lectiva i dissenyem projectes de construcció, rehabilitació i reforma que prioritzen l’estalvi i l'eficiència energètica, la salut i l'ús de materials ecològics. Acompanyem a administracions, equips tècnics, entitats socials i veïnals a planificar polítiques d'habitatge i intervencions al territori que vagin més enllà de l'emergència i actuïn de forma transversal per fer efectiu el dret a l'habitatge i a la ciutat.

Arquitectura sostenible

Per a nosaltres l’arquitectura és la capacitat de donar una resposta adequada a cada projecte particular, amb un equilibri entre art, tècnica i bé comú. I ho fem construint o rehabilitant espais de mínima demanda energètica i amb materials de baix impacte ambiental.

El nostres serveis

Enginyeria de proximitat

Treballem per fer accessible, transparent i honesta la rehabilitació de finques, les auditories energètiques i els projectes d’instal.lacions. Fem enginyeria de l’edificació, enginyeria energètica i disseny d’instal·lacions eficients, adreçades a comunitats veïnals, empreses i particulars.

Els nostres serveis

Urbanisme transformador

Fem planejament urbanístic i de l’habitatge orientat a fer realitat el dret a l’habitatge, promoure la cohesió social i garantir el bon funcionament dels ecosistemems a les viles i barris. Diagnosi, comprensió i intervenció en el territori orientada a la seva transformació social.

Els nostres serveis

Modificacions de PGM per ampliar el parc d’habitatge assequible

Veure el projecte

Pla Local d’Habitatge de Mataró

Veure el projecte

Pla local d’habitatge de Palau-solità i Plegamans

Veure el projecte

Reforma interior amb altell de fusta a l’Hospitalet

Veure el projecte

Guia: Facilitar l’accés al sòl a cooperatives des de l’administració

Veure el projecte

Estratègies per a la mobilització d’habitatges mitjançant masoveria

Veure el projecte

Habitatges de protecció oficial a Sants

Veure el projecte

EN PROCÉS | Casa Impluvium, habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa

Veure el projecte

Pla Local d’Habitatge de Calella

Veure el projecte

Curs: Revertir l’emergència per garantir el dret a l’habitatge digne

Veure el projecte

Blog

Comunitats energètiques, una aposta per la col·lectivització de l’energia verda

Quan parlem de Comunitats Energètiques (CE) ens referim a agrupacions de persones que consumeixen energia de forma eficient i respectuosa amb els objectius de: Autogestionar-se energèticament Generar cohesió del poble Reduir la petjada de carboni Lluitar contra la pobresa energètica Impulsar la mobilitat compartida Conscienciar i formar la ciutadana Apostar per projectes energètics, com la col·locació de panells solars fotovoltaics i activitats de conscienciació mediambiental És una opinió generalitzada que la forma jurídica més adient per la creació de comunitats…

Llegir més