Actualitat - Pàgina 2 - Celobert CooperativaActualitat - Pàgina 2 - Celobert Cooperativa

Blog

Com treballem des de l’urbanisme no reglat

  • 15 de maig de 2021
  • Celobert

Reflexions entorn a l’Àgora d’Urbanisme 2020 Núria Colomé Montull. de l'equip d'habitatge i urbanisme de Celobert El 24 de novembre de 2020 ens van convidar a participar a la taula final de l’Àgora d’Urbanisme 2019 que organitza l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes del COAC. L’Àgora té per objectiu mostrar alguns dels projectes que han passat per les diferents comissions d’urbanisme de Catalunya.……

Per què cal apostar per l’arquitectura passiva i ecològica?

  • 15 d'abril de 2021
  • Celobert

Primer de tot, cal tenir clar que no totes les construccions passives són ecològiques ni totes les ecològiques són necessàriament passives: l'objectiu d'aquestes últimes és aconseguir una demanda energètica molt baixa o quasi nul·la i el de les ecològiques és generar la mínima petjada ecològica possible abans, durant i després de la construcció. Aquí t’ho expliquem amb més detall.  Per a nosaltres,……

Mecanismes per facilitar l’adquisició de sòl i patrimoni per a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús

  • 15 de març de 2021
  • Celobert

El sòl representa una part important dels costos de promoció d’habitatge, que pot oscil·lar entre un 15% en alguns sòls qualificats per a habitatge protegit i un 30% per a sòl lliure, arribant fins a un 50% en zones urbanes de demanda elevada. Més enllà del preu, sovint l’accés al sòl privat és complex per a grups i cooperatives que……

Instruments, mecanismes i criteris per a la cessió de sòls públics a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús

  • 15 de febrer de 2021
  • Celobert

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’està consolidant com una alternativa a la propietat i el lloguer a Catalunya, amb diferents avantatges respecte els models tradicionals. En concret, la sectorial de l’habitatge cooperatiu de la XES identifica com a principals valors del model les següents característiques: Sense ànim de lucre Propietat col·lectivaAutogestió i comunitatHabitatge assequible i inclusiuCreixement i replicabilitatCorresponsabilitat amb……

Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, un model a implementar en diferents tipus de sòl

  • 15 de gener de 2021
  • Celobert

Les cooperatives d’habitatge s’han concebut tradicionalment en sòl amb destí a habitatge, ja fos de titularitat pública o privada. No obstant, el planejament urbanístic ofereix altres possibilitats que poden permetre la implantació de cooperatives com els sòls residencials col·lectius o sòls d’equipaments, o especialment els allotjaments dotacionals. Alhora, el planejament urbanístic també pot fomentar la implantació de cooperatives d’habitatge en……

AnteriorSegüent

Notícies

Veure més notícies