Blog

L’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge

  • 15 de setembre de 2019
  • Celobert

El moment de definir l’estratègia integral de la política d’habitatge Us heu preguntat mai per a què serveix un Pla Local d´Habitatge? Es tracta d´un document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis……

5 apunts sobre els edificis passius i ecològics

  • 15 d'agost de 2019
  • Celobert

Segur que alguna vegada heu sentit a parlar sobre cases passives i ecològiques i potser us heu plantejat què signifiquen aquests conceptes. En primer lloc, cal tenir present que no totes les cases passives són necessàriament ecològiques ni totes les cases ecològiques són necessàriament passives, però és important que compleixin aquests dos requisits. Estem parlant de cases que tenen molt……

Habitatge i urbanisme, una associació necessària

  • 15 de juliol de 2019
  • Celobert

Ara que s’inicia una nova legislatura i que cal definir les línies de treball entorn a l’habitatge que els ajuntaments impulsaran durant els propers 4 anys, ens sembla interessant recuperar una presentació que vàrem treballar per a la jornada "Deu anys de la Llei del dret a l'habitatge" celebrada el 4 de maig de 2018 a Girona i organitzada conjuntament……

7 claus per integrar la salut a l’habitatge I: factors ambientals, seguretat i accessibilitat

  • 15 de juny de 2019
  • Celobert

Potser alguna vegada, quan heu passat molt de temps a un mateix lloc, heu patit certs problemes de salut –cefalàlgies, malalties respiratòries, afectacions a la pell o alteracions de la son– sense motiu aparent. L’espai tancat on vivim o treballem és com una tercera pell que ens embolcalla durant el 90% del temps; és per això que cal que prenem……

7 claus per integrar la salut a l’habitatge II: qualitat de l’aire, electromagnetisme, acabats interiors i harmonia a la llar

  • 15 de maig de 2019
  • Celobert

Aquest article és una continuació d'aquest altre: 7 claus per integrar la salut a l’habitatge I: factors ambientals, seguretat i accessibilitat   Potser alguna vegada, quan heu passat molt de temps a un mateix lloc, heu patit certs problemes de salut –cefalàlgies, malalties respiratòries, afectacions a la pell o alteracions de la son– sense motiu aparent. L’espai tancat on vivim……

AnteriorSegüent

Notícies

Veure més notícies