Celobert - Celobert CooperativaCelobert - Celobert Cooperativa

Celobert


A Celobert, cooperativa constituïda l’any 2010, entenem la nostra activitat com una eina al servei de les persones i de la societat. Treballem amb rigor tècnic i de manera honesta.

L’objectiu principal que perseguim és adequar o construir edificis amb una mínima petjada ecològica i consum energètic, i comunitats i barris cohesionats socialment. Defensem que els habitatges siguin accessibles, ecològics i energèticament eficients.

Som arquitectes

El nostre equip és multidisciplinar i el conformem arquitectes, aparelladors, interioristes, urbanistes i enginyeres. Som professionals amb més de 15 anys d’experiència i tenim una cosa en comú: posar els nostres coneixements al servei d’una societat millor.

Som cooperativa

Ens organitzem segons els principis cooperatius d’ajuda mútua, responsabilitat ecosocial, democràcia interna, equitat i solidaritat. Som una empresa de propietat conjunta i gestionada democràticament.

Clients