Intercooperació - Celobert CooperativaIntercooperació - Celobert Cooperativa

Intercooperació


La intercooperació ens possibilita generar capacitats que només des de Celobert ens seria impossible d’assolir. D’aquesta manera fem front a les noves demandes que ens planteja la societat.


Perviure

PERVIURE és un projecte d’intercooperació entre Fil a l’agulla, Cop de mà i Celobert que té per objectiu fer realitat d’habitatge col.lectiu en la nostra societat, mitjançant l’acompanyament de grups en el procés d’organització per a la l’autopromoció d’habitatges i la construcció de futures comunitats veïnals. Aquest acompanyament aborda els quatre àmbits de coneixement que requereix tot procés d’aquestes caractrístiques: l’àmbit JURÍDIC, l’àmbit ECONÒMIC, l’àmbit de les RELACIONS i l’àmbit ARQUITECTÒNIC. Aquests quatre àmbits són el fonament per a que el procés d’autopromoció arribi a bon port i per a que la comunitat que s’hi instal.li pugui gaudir-ne l’experiència i fer perviure el seu projecte.PERVIURE ofereix serveis adrerçats principalment a grups amb vocació d’organitzar-se, però també col.labora amb Entitats i amb Administracions Públiques que volen promoure l’habitatge col.lectiu en el sí de les sever organitzacions o municipis.

Més informació

Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de la XES

La Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de la XES és un espai de trobada d’entitats i col·lectius que treballem conjuntament per impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, en el marc de la lluita pel dret a l’habitatge.

Fem xarxa per construir alternatives en un context global de vulneració del dret a l’habitatge, a Catalunya i arreu. Un context en què l’accés a l’habitatge està supeditat a les lògiques del lliure mercat i a unes regles del joc que afavoreixen l’extracció de rendes i plusvàlues dels propietaris i inversors per sobre de tota la resta. El nostre objectiu és, doncs, promoure l’accés a un habitatge digne i adequat, assequible i estable, avui en dia quelcom encara inabastable per a un ampli ventall de la societat i, especialment, per a la gent més vulnerable.

Més informació

Opcions

El consum conscient és pensar en les conseqüències de les nostres decisions de consum: com afecten a les persones, la comunitat i el medi ambient. És una eina molt poderosa que tenim al nostre abast per viure de forma més sostenible i sense contribuir a injustícies socials. Som una cooperativa sense ànim de lucre que treballem per fer fàcil el consum conscient. Volem que cada vegada més gent incorpori criteris de sostenibilitat i justícia en les seves decisions de consum.

Més informació

Cases amb energia

Cases amb energia” és un projecte d’intercooperació de les cooperatives de treball Celobert, Nusos i l’Apòstrof, i es tracta d’un recorregut per l’interior d’un habitatge que permet al visitant valorar, des del punt de vista de l’eficiència energètica, si l’habitatge és del seu interès. El visitant analitza la informació que li proporciona el certificat energètic en relació amb els elements constructius d’aquest pis i les seves instal·lacions. D’aquesta manera, és capaç d’entendre què intervé en la definició de l’eficiència energètica a la llar i quines millores de rehabilitació hi pot fer per millorar-la. L’exposició consta de 9 plafons mida DINA1 que s’acompanyen de maquetes d’elements constructius, així com de diferents elements decoratius que s’adapten a les diferents especificitats de l’espai expositiu.

Més informació