Xarxa - Celobert CooperativaXarxa - Celobert Cooperativa

Xarxa


Una bona xarxa és la clau per poder generar l’impacte que volem que tingui la nostra feina. Des de Celobert treballem de manera col·laborativa amb xarxes d’àmbit professional, de l’àmbit cooperatiu, col·lectius i plataformes socials, i administracions públiques, entre les que destaquem:


Grup Ecos

El Grup ECOS és una xarxa de cooperatives i entitats de l’economia solidària que treballen en sectors d’activitat diversos i que té com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, procurar el benestar de les persones que les integren i contribuir a la creació del mercat social. Ens relacionem entre nosaltres des dels valors de la confiança, la transparència, la democràcia, la igualtat, l’autoorganització i la solidaritat. Intentem posar sempre les persones en el centre de la nostra acció, així com contribuir a la transformació social. Actualment som 14 organitzacions sòcies, que donen feina estable a un centenar de persones i agrupen 7.200 persones sòcies de consum.

Més informació

Taula veïnal d'urbanisme de Barcelona

La Taula veïnal d’urbanisme de Barcelona és una plataforma de confluència ciutadana nascuda per abordar les qüestions urbanístiques de la ciutat comtal des d’un punt de vista integral, transparent, horitzontal i que superi la lògica exclusivament territorial. Com a experiència que sorgeix del moviment veïnal i ciutadà, aplega nombroses entitats i persones a títol particular, amb l’aspiració d’apropar al veïnat a l’anàlisi i la presa de decisions públiques sobre la constitució de l’entorn urbà que ens envolta. Un dels primers projectes en marxa serà l’edició d’una revista digital: Marea urbana.

Més informació

Plataforma Edificació Passivhaus

La Plataforma d’Edificació Passivhaus (PEP) és una associació que promou els Edificis Passius a’Espanya i forma part de l’Associació Internacional de Cases Passives i de EuroPHit. Els edificis Passivhaus aconsegueixen reduir en un 75% les seves necessitats de calefacció i refrigeració. La poca energia suplementària que requereixen es pot cobrir amb facilitat a partir d’energies renovables, convertitnt-se en una construcció amb un cost energètic molt baix per a l’usuària i el planeta. Aquest estàndard exigeix un disseny arquitectònic optimitzat energèticament, que possibiliti un bon control de l’energia solar, que tingui un molt bon aïllament tèrmic i hermetitcitat, que asseguri una una ventilació constant i eficient.

Més informació

A més d’aquestes tres xarxes, Celobert també participa de manera activa amb altres entitats de tipus professional, cooperatiu, social i públic.