Acord marc de serveis de planificació territorial, planejament urbanístic i planificació estratègica d’habitatge

23/11/2023
Comparte

Este contenido está disponible en català

Formem part de l’Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya adherides al sistema de contractació centralitzada del Consorci pel Desenvolupament Local – Associació Catalana de Municipis (CCDL-ACM).

Aquest mecanisme habilitat de contractació directa facilita la contractació dels nostres serveis per part de les administracions locals i supralocals interessades en el desenvolupament de treballs en diferents àmbits d’actuació: planificació territorial, planejament urbanístic i planificació estratègica d’habitatge.

Planificació estratègica d’habitatge

Els treballs inclosos als treballs previs o complementaris a la planificació urbanística i territorial (Lot 9 – 12) són els següents:

 • Pla Local d’Habitatge.
 • Estratègies i instruments urbanístics.
 • Memòria social i d’impacte de gènere.
 • Agenda Urbana Local.
 • Inventari de béns municipals.
 • Inventari de patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH).
 • Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable.
 • Registre d’Habitatges Buits.
Planejament urbanístic

Els treballs inclosos als instruments de planejament urbanístic (Lot 1 – 4) són els següents:

 • Avanç de planejament
 • Plans directors urbanístics (PDU)
 • Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans Especials Urbanístics (PEU)
 • Plans Parcials Urbanístics (PPU)
 • Plans de Millora Urbana (PMU)
 • Programació d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM)
 • Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable
 • Projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable
 • Modificacions puntuals de planejament
 • Normes de planejament
Procediment de contractació

En cas de ser una entitat local o supralocal interessada en la contractació dels nostres serveis ens podeu contactar per sol·licitar una oferta pels treballs a realitzar segons l’establert al catàleg de compres del ACM fins a un import màxim de 215.000 €.

Podeu consultar tota la informació sobre l’adjudicació de l’acord marc i els criteris de contractació en aquest enllaç.

Contacta’ns a info@celobert.cooprnper a més informació

 • Jornada «Viviendas que hacen ciudad» Fira Construmat

  15/06/2023 El próximo martes 23 de mayo se realizará la jornada VIVIENDAS QUE HACEN CIUDAD, dentro de la Feria de construcción Construmat. Desde Celobert hemos colaborado con el Ayuntamiento de Barcelona elaborando el programa, escogiendo las personas que intervendrán a lo largo del congreso y las temáticas de interés alrededor de la vivienda. El objetivo del […]

 • Cambiamos de oficina: nos vamos con el Grupo ECOS!

  Hoy hemos canviado de oficina. Nos hemos trasladado a: c/ Casp 43, baixos 1a 08010 – Barcelona Compartimos espacios con el Grupo Cooperativo ECOS, con la voluntad de abrir una nueva etapa con ellos, establecer nuevas singergias y seguir adelante reforzados.

 • Estrenamos nuevo despacho en Calle Muntaner

  Desde prinicipios de año nos encontraréis en las nuevas oficinas situadas en c/Muntaner 200, en el Ensanche de Barcelona. Es un espacio diáfano y muy luminoso, a la vez que bien ubicado y tranquilo. Esperamos que este lugar sea adecuado a nuestras espectativas y necesidades del futuro.