Com millorar tèrmicament casa teva? (en català)

15/12/2019
Comparte

Ara que ja tenim l’hivern aquí i les temperatures han baixat una mica (no tant com altres anys) us donem alguns consells per aconseguir millorar el confort dins les vostres llars. Pensem que és important ser conscients de les pèrdues d’energia que poden tenir els nostres edificis per tal de poder-les preveure. Això no només suposa un estalvi econòmic sinó també, i sobretot, un estalvi energètic que ajuda a reduir la petjada ecològica que deixen les nostres llars al planeta.

Per aconseguir aquest confort i estalvi podem optar per tres estratègies i les seves combinacions:

  • Adoptar bons hàbits. Per exemple, obrir les finestres per ventilar no més de 10 minuts o vestir-nos amb més o menys abric dins de casa.
  • Emprar equips tèrmics que formin part de la nostra instal·lació de climatització. Per exemple, les calderes o els calefactors poden fer augmentar o reduir la temperatura i humitat de les nostres llars, i això significa consumir més energia que haurem de pagar al rebut de la llum i del gas. 
  • Millorar tèrmicament l’edifici. La pell de l’edifici és la que ens protegeix del medi exterior i alhora la que ens hi relaciona, així que les seves característiques són el que determina en major mesura les possibilitats de millora de l’edifici. D’altra banda, també es poden millorar els equips i les instal·lacions: calefacció, aigua calenta, il·luminació…

Us recomanem que doneu un cop d’ull als programes d’ajut que ofereix cada any el Consorci Metropolità de l’Habitatge, subvencions a fons perdut per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana, com aplicar millores energètiques i de sostenibilitat.

Però tornem a les estratègies que plantejàvem: la millor solució a llarg termini és la tercera, tant pel que fa a millorar la pell de l’edifici com pel que fa a les instal·lacions que s’hi troben. A continuació us donem algunes idees per portar-la a terme:

Afegir aïllament tèrmic a les façanes i cobertes

Per començar, podem estar més protegits del medi exterior amb l’adició d’aïllament tèrmic. Aquesta adició es pot fer revestint interiorment o bé exteriorment façanes i cobertes. Normalment revestir per l’exterior és més eficient però fer-ho interiorment acostuma a ser més senzill. També podem afegir aïllament en l’emplenat de cambres d’aire o cavitats en coberta o façana.

Els aïllaments a utilitzar poden ser cambres d’aire o bé materials poc conductors de calor, és a dir, amb major resistència al pas de calor. Els més recomanables són els materials biodegradables i transpirables, per ser aquests més saludables i respectuosos amb l’entorn. Alguns exemples són llana d’ovella, flocs de cotó o lli, cel·lulosa, cànem, suro o fibra de fusta.

Per omplir les cavitats amb aïllament, s’aprofiten obertures existents o se’n fan de noves per insuflar-hi el material que mica en mica va ocupant l’espai que troba disponible. D’altra banda, pel revestiment exterior es fan servir sistemes que consisteixen en adherir el material aïllant mitjançant fixació adhesiva o mecànica, podent-se aplicar revestiments de morter amb malles de reforç sobre l’aïllant. I en cas de revestir interiorment, es pot projectar el material aïllant o col·locar-lo directament sobre les superfícies a aïllar.

Millorar el tancament de les finestres

Les finestres o tancaments poden millorar-se tèrmicament amb la seva substitució per d’altres més eficients, com per exemple un marc de fusta o d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. També es poden millorar parcialment amb la millora d’algun dels seus elements, com ara aïllant les caixes de persianes, millorar d’estanquitat de forats, substituir vidres simples per vidres dobles i/o de baixa emissivitat o instal·lar filtres de control de radiació solar.

A més, les finestres presenten infiltracions d’aire que dependran del seu nivell d’estanquitat. Això vindrà donat pel tipus d’obertura, material del marc i ajust del marc. A iguals condicions, trobem de major a menor estanquitat: dobles finestres, o finestres simples amb obertures tipus abatible i finalment tipus corredissa. Amb la instal·lació de rivets de silicona o cautxú, i per sota portes amb raspall o feltre, es poden reduir corrents d’aire indesitjades i les seves conseqüents pèrdues tèrmiques a través de les obertures per desajust de portes i finestres.

El Programa Habitabilitat del Consorci Metropolità de l’Habitatge podeu també accedir a ajudes que inclouen la substitució de fusteries, com també altres actuacions que ajuden a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat dels edificis.

Incorporar elements per aprofitar el sol

Per aprofitar la radiació solar a l’hivern, i també per limitar el sobreescalfament a l’estiu, podem instal·lar elements per afavorir el control solar. Aquests elements poden ser sistemes fixos (tipus voladís o pantalla o pintures clares) sistemes regulables (finestres de gelosia amb lamel·les, tendals o persianes) o bé sistemes vegetals (mitjançant arbrat de fulla perenne o caduca). D’altra banda, cal tenir en compte que les proteccions solars situades a l’exterior de l’edifici són de set a deu vegades més eficients que les interiors.

Assegurar una bona ventilació

També s’ha de tenir en compte la ventilació i el seu doble efecte: afavorir els intercanvis amb el medi i facilitar el procés natural de refrigeració per evaporació. És un mecanisme desitjable en entorns calorosos i amb construccions de baixa massa tèrmica, però haurem de vigilar a l’hivern i limitar-la a no més de 10 minuts. A l’estiu podem optar per la ventilació creuada, que és un mètode natural que permet la refrigeració de l’aire a partir del moviment a través de dues o més finestres en orientacions diferents, però l’hivern és més complex. Existeix el que s’anomena sistema de ventilació de doble flux que permet renovar l’aire de l’interior dels habitatges sense pèrdua de temperatura: l’aire, abans de ser expulsat a l’exterior, li transmet la temperatura a l’aire net que està entrant. Però aquest sistema requereix un edifici el més hermètic possible per evitar qualsevol filtració d’aire exterior a l’interior o al revés, i per tant, és  preferible incoporar-lo en construccions d’obra nova.

Disposar d’equips eficients i amb un bon manteniment


Per tal d’optimitzar les instal·lacions tèrmiques, podem substituir l’equip generador de calor, com les calderes, o els emissius, com els radiadors, per d’altres de més eficients. També podem incorporar millores a través de la instal·lació de vàlvules termostàtiques de radiador o la instal·lació de recuperadors de calor.

Hi ha altres instal·lacions que també es poden millorar per tal de reduir els consums. La d’enllumenat, adaptant-la per tal d’aprofitar la llum natural o amb la substitució de llums per altres d’alta eficiència energètica. Un altre recurs més sofisticat és incorporar elements que permeten automatitzar les instal·lacions.

I el que no estalviem, generem-ho de manera neta: incorporar les energies renovables
Imatge de Som Confort Solar

En darrer lloc i no menys important, tenint en compte els efectes negatius que tenen els combustibles fòssils, com per exemple cap al medi ambient, sempre serà una bona millora la incorporació d’energies renovables. Per generar electricitat podem tenir energia solar fotovoltaica o energia mini eòlica connectada a la xarxa o per autoconsum. Per escalfar aigua o aire, podem emprar energia solar, la combustió de biomassa o l’energia geotèrmica. La cooperativa Som Confort Solar ofereixen alguns d’aquestes solucions.

Si implantar aquestes tecnologies sostenibles no es viable en el nostre cas, sempre podem contractar un subministrament energètic que ho faci per nosaltres. És el que es diu “energia amb certificat verd” i tenim exemples com Som Energia, la primera cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre de l’estat.

Podeu evaluar l’eficiència energètica de la vostra llar a través de l’Ecómetro, una eina online que permet a qualsevol persona no experta analitzar diversos elements constructius de casa teva, a més de formar-se en ecologia de la llar i incorporar-la en el seu dia a dia.

ecómetro uso vivienda