Iniciem un projecte Singulars sobre cohabitatge social i inclusiu

11/11/2022
Comparte

Este contenido está disponible en català

El model de cohabitatge ja fa anys que està present a casa nostra. Aquest s’està consolidant com a una alternativa real en l’accés a l’habitatge i cada cop genera més interès. Actualment, un dels reptes clau d’aquest model són les necessitats habitacionals i de convivència de les persones amb situació de vulnerabilitat. Per treballar en aquesta direcció, diferents entitats del sector ens hem aliat per desenvolupar un projecte transversal i pioner a tot el territori català.

El projecte ‘Enfortim l’habitatge social i inclusiu en el cohabitatge cooperatiu’ ha rebut recentment l’adjudicació d’un projecte Singulars de la Generalitat de Catalunya. Aquest treballarà per potenciar que el cohabitatge cooperatiu incorpori persones en situació de vulnerabilitat en habitatges socials destinats, per exemple, a joves extutelades, dones víctimes de violència masclista o persones amb discapacitat.

En aquest moment de creixement i impuls generalitzat del cohabitatge, considerem clau assegurar el seu compromís amb els valors socials d’integració i acollida de la diversitat. No només per la coherència amb el propi model sinó sobretot pel potencial democratitzador i enriquidor per al conjunt de la ciutadania, com també per la incorporació de formes d’innovació social pel que fa als models de convivència.

Algunes de les actuacions previstes en el marc del projecte són:

  • La generació d’espais de reflexió i de laboratori de continguts, així com de caixa d’eines i recursos pràctics per impulsar la incorporació d’habitatges socials al cohabitatge.
  • Accions de recerca i innovació per facilitar i impulsar el cohabitatge social i inclusiu
  • L’aplicació dels resultats de les actuacions anteriors per a l’impuls de l’habitatge social en el cohabitatge en cooperatives d’habitatge existents, entre d’altres.
  • Campanya de visibilització i difusió del cohabitatge social entre els agents del sector i també adreçada al públic general
  • Creació del grup cooperatiu per impulsar el cohabitatge social i inclusiu

Les entitats impulsores i col·laboradores d’aquest projecte som expertes en els diferents camps necessaris per innovar i impulsar el cohabitatge social i inclusiu. El projecte també permetrà generar més serveis, ampliar el mercat social i incrementar l’impacte de la seva activitat. Formem part del projecte: