Mejora del servicio de alojamiento de la Universidad de Girona

Este contenido está disponible en català

 

2022

Universitat de Girona

Girona

 

Durant els mesos de març i abril de 2022 hem treballat amb la Universitat de Girona (UdG) per revisar el model de servei de gestió i administració d’allotjaments per a la comunitat universitària. Aquest treball ha servit per dissenyar les condicions de la licitació del servei, que està previst que s’adjudiqui durant aquest any.

Girona destaca per ser un municipi amb una elevada demanda d’habitatge, especialment en règim de lloguer. La demanda d’allotjament turístic i per part d’estudiants universitaris estan contribuint a tensionar el mercat del lloguer en alguns barris, fet que perjudica tant als gironins i gironines com a les persones que es volen instal·lar al municipi.

Durant els últims anys, al marge del període de major impacte de la pandèmia de la Covid-19, la UdG ha constatat una dificultat creixent per a trobar habitatge per part d’estudiants, personal investigador i professorat visitant. Els i les estudiants d’intercanvi ho tenen especialment difícil, ja que comencen a buscar habitatge unes setmanes abans d’iniciar el curs i es troben amb que les places de les residències d’estudiants i d’habitatges de la borsa que gestiona el propi servei d’allotjament de la UdG estan plenes o reservades. Davant d’aquest context, la UdG es proposa redefinir el seu servei d’allotjament amb l’objectiu de garantir l’accés a l’allotjament a tota la comunitat universitària.

Font: Unihabit

Entre les estratègies a desenvolupar destaquen la creació de noves residències d’estudiants, el reforç en la captació d’habitatges i famílies d’acolliment per a la borsa dedicada especialment als i les estudiants d’intercanvi, i la millora en la gestió dels habitatges gestionats per la UdG per destinar-los a personal investigador i professorat visitant.

La revisió del model de servei d’allotjament s’ha nodrit de l’anàlisi dels serveis existents en d’altres universitats catalanes i de la resta de l’estat, així com de la diagnosi de la situació actual a partir del testimoni dels equips tècnics implicats, tant de la UdG com de l’empresa que gestiona el servei actualment.