Cens de viviendas vacías de Lloret de Mar

Este contenido está disponible en català

 

2017

Ajuntament de Lloret de Mar

La Selva, Girona

L’Ajuntament de Lloret de Mar vol impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge al municipi i una de les necessitats principals és incrementar l’oferta de lloguer assequible. Per aquest motiu l’activació dels habitatges buits és una prioritat i el primer pas ha estat l’elaboració d’un cens d’habitatges buits.

La realització del cens ha servit per identificar els habitatges amb indicis de desocupació, conèixer les seves característiques, com la superfície, l’estat de conservació i el tipus de propietat. L’estudi també ha permès detectar en quins barris es concentra aquesta problemàtica i plantejar eines i mecanismes per a la seva activació i reconversió en habitatge social.

A Celobert pensem que els principals objectius de promoure l’activació d’habitatges buits són:

 • Promoure la funció social de l’habitatge.
 • Crear nou habitatge social del parc ja existent.
 • Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació.
 • Donar resposta a l’emergència habitacional.

L’habitatge buit, és aquell habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. Article 3.d DL 18/2007

L’àmbit estudiat inclou 17 barris amb 17.169 habitatges. Dels quals un 11% té indicis de desocupació.

Metodologia

Per a l’elaboració del cens d’habitatges buits s’han desenvolupat tres tipus de tasques:

 1. Creuament de les dades existents que permeten la identificació d’habitatges amb indicis de desocupació.
  • Cadastre amb ús residencial
  • Padró municipal
  • Consums trimestrals d’aigua
 2. Treball de camp per validar la informació obtinguda
Principals reptes
 • Dificultat de creuar les dades del padró amb les dades del cadastre que requereixen d’un treball extensiu de revisió.
 • Desconeixement del volum d’habitatges en edificis de propietat vertical, una tipología majoritaria al nucli antic.
 • Treball de camp per observar exteriorment més de 1.000 edificis.

Impossibilitat d’identificar a partir de l’observació exterior alguns habitatges en edificis de grans dimensions.