48 viviendas de protección oficial en Sants

Este contenido está disponible en català

 

2023 — en curs
Servimcoop
Barcelona

 

Projecte realitzat en col·laboració
amb Oikosvia SCCL

Aquest projecte ha guanyat el concurs públic celebrat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) per al solar del carrer Constitució 49 de Barcelona. Impulsat per a la cooperativa social Servimcoop, es tracta de 48 habitatges de protecció oficial en règim de dret de superfície. Des de Celobert hem desenvolupat el disseny arquitectònic i estudi energètic del futur edifici conjuntament amb l’estudi d’arquitectura Oikosvia.

El projecte planteja un sistema d’unitats habitables iguals que, en repetir-se i desplaçar-se, s’adapten a la geometria del solar. Això genera diferents visuals i relacions entre elles. Aquest joc geomètric ocupa tot l’espai disponible del terreny, però deixa un buit central: l’atri de l’edifici, un element termoregulador i alhora, espai relacional. L’accés als habitatges es fa a través d’una passera al voltant d’aquest pati central, tot generant un espai controlat i de trobada del veïnat.

planta tipus

planta superior

Cada habitatge està format per estances iguals desplaçades entre elles, que afavoreixen l’ús desjerarquitzat i inclusiu de l’espai. La dimensió dels espais de distribució permet un ús alternatiu com a zona d’estudi, espai per jugar o fer ioga. Aquesta repetició de peces racionalitza l’estructura i el procés d’execució, i a la vegada, dota l’edifici d’una gran flexibilitat per resoldre les diferents tipologies d’habitatge. A més, la posició desquadrada de les peces millora les visuals i la percepció de l’espai.

A nivell energètic, el projecte planteja un disseny passiu bioclimàtic de molt baixa demanda tèrmica a través de ventilació creuada passiva regulable, tancaments exteriors amb gran aïllament tèrmic, proteccions solars en totes les obertures i alta estanquitat a l’aire exterior. També planteja un disseny eficient de les instal·lacions a través d’aquestes estratègies:

  • Subministrament d’electricitat i de calor com a úniques fonts d’energia canalitzada
  • Eficient equipament de ventilació forçada amb recuperació de calor a cada habitatge
  • Sistema d’aerotèrmia per cobrir la demanda tèrmica  i maximitzar l’eficiència de generació de calor i fred