La Renegà, covivienda cooperativa feminista en Santa Maria de Palautordera

Este contenido está disponible en català

 

2021 — En curs
La Renegà SCCL
Vallès oriental

La Renegà és un projecte d’habitatge feminista i cooperatiu impulsat per dones a Santa Maria de Palautordera, prop del Montseny. Volen crear un espai feminista que no fomenti relacions jeràrquiques i ajudi a posar les cures al centre. I volen fer-ho a través d’habitatges flexibles i inclusius, dins d’un edifici respectuós amb les persones i el territori.

A partir d’aquí, i amb l’acompanyament de Perviure, ens posem a treballar en el projecte arquitectònic a partir de les següents premisses:

  • Promoure habitatge assequible i no especulatiu que permeti l’arrelament al poble
  • Incorporar la perspectiva feminista a totes les fases del projecte
  • Fomentar la cohesió social, el suport mutu i la vida comunitària dins i fora l’edifici
  • Permetre l’empoderament, la corresponsabilitat i l’autogestió de les seves habitants
  • Construir de manera sostenible i amb la mínima petjada ecològica

«La Renegà vol ser una llar construïda amb mirada feminista. Un espai que ens faciliti la vida quotidiana des de la proximitat, que ens acompanyi en els canvis vitals, que visibilitzi i cuidi les diferents esferes de les nostres vides: pròpia, reproductiva, productiva i comunitària.»

A nivell arquitectònic, el repte principal és trobar l’equilibri entre els recursos econòmics disponibles i les necessitats i anhels del grup: adaptar els espais privatius a les necessitats concretes d’ús i capacitats de les habitants, tenir espais comunitaris d’ús intern i també oberts al territori, incorporar dos habitatges per acollir dones vulnerabilitzades i aconseguir que l’edifici tingui una mínima petjada ecològica durant totes les seves fases.

Comencem a imaginar l’espai conjuntament amb el grup i tracem les primeres línies d’un edifici molt compacte de construcció industrialitzada, amb un disseny bioclimàtic i baixa demanda energètica. La seva compacitat, una bona orientació i l’ús de sistemes passius i energies renovables, ens permeten controlar la despesa energètica i econòmica a curt i llarg termini.

A més, l’edifici combina espais d’ús privatiu i d’ús comunitari que fomenten la relació entre habitants i també veïnes del poble. Com a característica principal, l’espai privatiu permet adaptar-se a les necessitats de les diferents unitats de convivència que formen La Renegà i etapes vitals de cada persona, i ofereix un espai exterior amb zona de descans, un hort comunitari, espai d’ombra i un aparcament.

Des de l’inici del projecte, un altre aspecte clau ha estat la creació d’habitatges d’empoderament feminista a través de dos pisos d’ús social integrats a l’edifici. Aquests espais, propietat de la cooperativa però de gestió externa, i volen ser una opció d’habitatge estable a mitjà termini per a dones en procés de recuperació de l’autonomia i, a la vegada, també un entorn segur on fer xarxa amb la comunitat i generar relacions de suport mutu.

Col·laboracions

Perviure — Acompanyament i suport grupal
Fundació Surt — Gestió pisos socials