Lemony House, reforma de una casa patio en Horta

Este contenido está disponible en català

 

2018 — 2020
Particular
Barri d’Horta
Barcelona

Les plantes baixes de les finques antigues solen ser espais foscos i compartimentats. Si no han estat ben rehabilitades, poden presentar problemes d’humitat o instal·lacions obsoletes, i moltes vegades gaudeixen d’un pati posterior desconnectat de l’estança principal. Així era la Lemony House, una casa al barri d’Horta amb una mala orientació solar i geometria complicada, però amb un gran potencial i un llimoner fantàstic al bell mig del pati.

L’objectiu del projecte ha estat aprofitar els punts forts de l’espai per convertir-lo en un habitatge càlid, funcional i eficient. A la vegada, s’han solventat les seves febleses a través d’una millora de la distribució, instal·lacions i acabats. A més, s’ha recuperat alguns elements singulars de la construcció original com els sostres alts amb bigues de fusta, els murs de maó massís i els tancaments de fusta.

Llisca el botó per veure l’abans i després del projecte, i clica i arrossega per veure diferents punts de l’espai.

El buidatge de l’espai i posterior modificació de la distribució ha permès crear un espai central connectat visualment al patí i que es converteix en el centre d’activitat de la casa.

A nivell energètic, s’aïlla l’envolupant i es col·loquen instal·lacions eficients com l’aerotèrmia per minimitzar la demanda energètica. Durant la temporada de més fred, la casa s’escalfa a través de terra a radiant. A l’estiu, no cal cap sistema de refrigeració gràcies a la ventilació creuada, a la poca radiació solar directa que rep l’habitatge i a la inèrcia del propi terreny i les construccions veïnes.

Slider 1

estat inicial

See More

Slider 2

estat reformat

See More

La Lemony House s’ha convertit en una llar càlida, acollidora i funcional, que acull a quatre persones en 70 m² i que gaudeix d’un espai exterior privilegiat a una ciutat com Barcelona.