Proceso participativo Les Teves Colònies en Cardona

Este contenido está disponible en català

 

2017 — 2018

Ajuntament de Cardona

El Bages, Barcelona

Al 2014 la nostra proposta per estudiar la situació de les colònies Arquers i Manuela de Cardona va ser la guanyadora d’un concurs d’idees organitzat per la Diputació de Barcelona. El concurs plantejava l’optimització dels habitatges buits de les colònies amb l’objectiu de traçar diferents propostes per a la seva recuperació. La nostra proposta, que plantejava l’aplicació de mecanismes innovadors d’intervenció al parc construït, tenia per objectius:

  • Reducció dels costos de rehabilitació mitjançant la implicació dels usuaris i la creació d’habitatges perfectibles.
  • Major coresponsabilitat i estabilitat per als usuaris dels habitatges, amb l’aplicació de nous models de tinença.
  • Generació d’un parc amb més eficiència energètica que millori les condicions de confort i consum dels seus residents.
  • Mecanismes d’aprenentatge i apoderament de tècnics municipals.

Aquestes colònies estan formades per dos grups d’habitatges de propietat municipal i van facilitar l’allotjament a moltes famílies vinculades a l’activitat minera de la zona, que es van traslladar a Cardona des de diferents punts d’Espanya. Un cop coneguda la situació i identificats els elements clau a treballar, al 2018 l’Ajuntament ens encarrega dissenyar i dur a terme el procés participatiu vinculat al futur de la colònia ArquersAquesta va ser construïda l’any 1926 per oferir 105 habitatges als treballadors de les mines d’extracció de sal i a les seves famílies. Està ubicada a 1,5 quilòmetres del nucli central de Cardona i mai s’ha acabat d’integrar dins el municipi. Des de que es van tancar les mines a l’any 90, el barri s’ha anat buidant i han quedat moltes cases abandonades. Actualment, hi ha només 22 habitatges en ús.

Albert Benet Clarà (1981)

El procés participatiu ha volgut implicar al màxim d’agents del municipi, tant a persones residents a la colònia, com equips tècnics municipals, entitats ciutadanes i a tota la població interessada, i per tal de fer-ho possible s’han previst una gran diversitat d’accions. El punt de partida de tot el procés ha estat el reconeixement de les persones residents i la facilitació de la regularització de la seva situació. Per aquest motiu, la primera actuació ha estat entrevistar de manera individual a les persones residents de les dues Colònies amb l’objectiu de conèixer la voluntat municipal i facilitar la regularització de cada situació.

A continuació, s’ha presentar el projecte a tots els equips tècnics municipals i a les entitats ciutadanes per començar a recollir primeres idees de futur entorn de la Colònia, amb un eix clau: la integració del conjunt de la Colònia Arquers al municipi. Paral·lelament, i amb l’objectiu d’arribar al màxim de població, s’ha dissenyat una enquesta en què han participat més de 200 persones.

Finalment, s’han desenvolupat tres sessions obertes al públic. A la primera sessió s’ha informat sobre la situació de les colònies i s’ha iniciat un debat sobre la definició del futur de la colònia Arquers. La segona visita ha consistit en una visita a la Colònia Arquers per donar a conèixer la seva realitat a la resta de municipi i construir col·lectivament un mapa de la història de la colònia. Finalment, la tercera sessió ha permès prioritzar les actuacions a realitzar a partir de tres eixos clars:

  • Què fer a l’entorn dels habitatges actuals
  • Quines actuacions emprendre a curt termini
  • Com ens imaginem el futur a mig termini

Una vegada acabat el procés i mentre es tanquen els resultats per facilitar el desenvolupament del pla d’etapes, ens emportem la sensació que després de molts anys d’oblit, la Colònia Arquers torna a estar al cap i al cor de la gent de Cardona. I també a l’agenda municipal, fet indispensable per tal d’iniciar la seva recuperació.