Reforma del local L de la Fàbrica Lehmann

Este contenido está disponible en català

 

2017
Ideograma
Eixample, Barcelona

Quan treballem en entorns amb història, el lloc és un dels elements principals del projecte. Donem tanta importància a allò que es veu com a allò que no es veu. Aquesta reforma n’és un exemple.

La Fàbrica Lehmann és un pulmó creatiu a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona. Un entorn màgic que combina la història de l’antiga fàbrica amb l’activitat de les noves habitants, molt lligades a la creativitat. Tal com deia l’activista i urbanista Jane Jacobs, New ideas need old buildings.

El projecte sorgeix de la necessitat de l’empresa Ideograma, consultora en comunicació estratègica i amb seu a la Fàbrica Lehmann, de crèixer en espai. Volen adequar un nou local per utilitzar-lo com a espai polivalent per celebrar-hi actes i formacions. Aquest ha de ser flexible, accessible i complir la normativa vigent.

Tenint en compte el valor patrimonial de la construcció, el projecte manté i dona continuïtat a aquest llenguatge històric tot adaptant-lo a necessitats actuals.

El principal repte ha estat aconseguir que l’espai tingui l’alçada lliure mínima necessària i que, alhora, sigui accessible. Ho hem resolt rebaixant el nivell del paviment i col·locant una rampa a un cobert sense ús annex al local, on s’ha aprofitat per instal·lar-hi l’entrada i el bany. Això ha permès alliberar la superfície del local i aconseguir un espai ampli i flexible, il·luminat a través de les obertures que donen al pati comunitari, l’ànima de la fàbrica. Per connectar aquest espai central i el nou volum d’accés, s’ha perforat el mur de pedra existent, que s’ha deixat vist com la resta de murs perimetrals de maó.

A nivell tèrmic, la doble entrada contribueix a evitar pèrdues energètiques i s’han instal·lat nous tancaments de fusta amb doble vidre, que doten d’aïllament tèrmic i acústic. A més, s’han recuperat i decapat alguns porticons de fusta massissa que, juntament amb els murs originals al descobert, fan que el local conservi l’aspecte de l’antiga fàbrica.