Plan especial urbanístico para la regulación del uso de vivienda de uso turístico en Castelldefels

Este contenido está disponible en català

 

2018 — 2020
Barcelona Regional
Baix Llobregat

En els darrers anys, la proliferació dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) arreu del territori ha interferit en la disponibilitat d’habitatge de lloguer als municipis, condicionant sobretot els preus del mercat. En aquest sentit, els HUT posen clarament de manifest el difícil encaix de l’habitatge en considerar-se un dret bàsic i, alhora, també un bé privat vinculat al dret a la propietat i un bé del mercat immobiliari.

En el cas de Castelldefels, la implantació d’aquest tipus d’habitatge ha estat alta i molt ràpida. Això ha provocat episodis de tensió i conflicte a nivell de convivència pel risc de desplaçaments forçats de la població. En aquest sentit, l’increment exponencial de peticions de llicències, que va arribar quasi al centenar durant el primer semestre de 2018, fa que l’Ajuntament de Castelldefels es plantegi la necessitat d’impulsar un instrument urbanístic per regular l’ús dels HUT. L’objectiu és aconseguir un equilibri entre el model turístic i el dret a l’habitatge que permeti minimitzar l’impacte negatiu d’aquesta activitat, concretament en termes de protecció de l’habitatge habitual.

A partir d’aquí, es proposa la redacció  d’un Pla especial per a la regulació urbanística dels HUT a Castelldefels amb els següents objectius:

  • Garantir la prevalença del dret a l’habitatge
  • Assegurar una mixtura adequada entre els usos relacionats amb les activitats econòmiques i els teixits residencials
  • Conservar la qualitat de l’’espai públic i garantir el funcionament dels serveis públics
  • Preservar la convivència veïnal
  • Permetre un desenvolupament econòmic sostenible i equilibrat

Des de Celobert s’ha redactat la memòria social d’aquest document que permet, no només identificar les necessitats d’habitatge habitual al municipi (tant a preu de mercat com assequible), sinó també identificar habitatge assequible existent i el potencial de crear-ne de nou.

A partir de la informació recollida, es detecta que la demanda d’habitatge principal i assequible registrada és superior al parc actual del que disposa el municipi, tenint en compte el potencial urbanístic. Aquesta informació permet justificar la necessitat de regular els HUT per garantir la prevalença del dret a l’habitatge al municipi i la necessitat de generar més habitatge assequible. Així doncs, evitar possibles pressions que afectin a la pèrdua d’habitatge habitual serà un dels punts clau pel municipi en temes d’habitatge.