Estrategias de rehabilitación del parque residencial en el barrio de Masnou Alt

Este contenido está disponible en català

 

2022
Ajuntament del Masnou
Diputació de Barcelona
Maresme

 

 

 

 

 

 

Font imatge: exposició «El Masnou Alt a través
del temps» Arxiu Municipal del Masnou (2012)

L’àmbit d’estudi està format per 41 edificis situats al barri de Masnou Alt, a la zona nord del municipi. És una zona amb una identitat pròpia, per la seva història i sobretot pel fet que la construcció amb blocs d’habitatges aïllats es diferencia del teixit residencial de la resta del municipi.

Objectius
 • Definir estratègies per millorar l’accessibilitat dels edificis a partir de la instal·lació d’ascensors.
 • Avaluar la possibilitat d’incloure la rehabilitació energètica, fet que permetria accedir a ajuts supramunicipals (Next Generation).
Metodologia
 • Delimitació de l’àmbit.
 • Anàlisi d’informació estadística i municipal.
 • Treball de camp: visita exterior de tots els habitatges i interior d’edificis seleccionats de cada tipologia.
 • Anàlisi de referents i ajuts supramunicipals disponibles.

Vestíbul A

Vestíbul B

Vestíbul C i D

Vestíbul E

Anàlisi de la viabilitat d’instal·lar ascensors en les diferents tipologies d’edificis. S’estableixen les següents categories de més a menys viable:

 1. Directe al nucli.
 2. Directe al nucli modificant les galeries.
 3. Modificació del nucli.
 4. Col·locació per façana, viable.
 5. Col·locació per façana, difícil.
Propostes

Es preveu implementar 3 programes de rehabilitació a partir de l’accés als ajuts supramunicipals disponibles, ajuts locals complementaris i acompanyament municipal a les comunitats de propietaris/es. Serà clau el reforç dels equips municipals per ampliar la capacitat d’acompanyament.

Programes de rehabilitació previstos:

 • Programa de rehabilitació d’edificis amb millora energètica.
 • Programa de millora de l’accessibilitat i patologies als edificis.
 • Programa de rehabilitació d’habitatges amb millora energètica.