Comportamiento acústico en estructuras de madera

Este contenido está disponible en català

Amb l’objectiu de compartir l’experiència del nostre equip en el disseny del projecte Cirerers i fomentar la construcció sostenible i especialitzada en el sector, hem impartit una formació sobre el comportament acústic en estructures de fusta, posant com a cas pràctic l’experiència de Cirerers. La formació ha inclòs una sessió tècnica en línia a càrrec de Sergi Soler Rocasalbas, enginyer acústic d’Àurea Acústica, i una visita d’obra guiada amb Jordi Carbó Boix, soci i arquitecte de Celobert.

A continuació podeu recuperar la sessió en línia, que té per contingut:

 1. Atractius del CLT com a material en la construcció
 2. Propietats acústiques del CLT (aïllament i absorció)
 3. Ús del CLT en l’edificació
  3.1 Com a element Vertical: soroll aeri i vibracions d’ascensors
  3.2 Com a element Horitzontal: soroll aeri, soroll d’impactes, fimbrament i vibracions maquinària/aigua
 4. Solucions constructives amb CLT, control de la transmissió per flancs
  4.1 Control per discontinuïtats: bandes acústiques
  4.2 Control per massa: sorra, formigó i bituminoses
  4.3. Control amb capes dessolidaritzades; extradossats, fals sostres i lloses flotants
 5. Casos pràctics i idees útils