Hacia una arquitectura ecofeminista en la covivienda

Este contenido está disponible en català

Descarrega’t aquí la guia

Aquesta guia, redactada en col·laboració d’Equal Saree i Fil a l’agulla arrel del projecte Cap a un cohabitatge ecofeminista, vol facilitar la incorporació de la mirada ecofeminista al cohabitatge, centrada en els criteris de disseny urbà i arquitectònic i avançar en la reflexió entorn a les oportunitats que ofereixen aquests processos i projectes per repensar i transformar les nostres pràctiques quotidianes. Alhora vol oferir eines per al co-disseny arquitectònic d’un cohabitatge, entès com un procés de reflexió compartida entre el grup, els equips tècnics de suport i les administracions públiques implicades. Una oportunitat per encarar la situació de crisi ecosocial que estem vivint amb una mirada ecofeminista que ens permeti construir comunitats resilients.