Estudi i propostes d’optimització per als habitatges buits de la Colònia Arquers, Cardona

  • 8 de Maig de 2015
  • apostrof

Aquest dimarts vàrem presentar a l’ajuntament de Cardona l’anàlisi de l’estat físic, jurídic i social dels habitatges de la colònia Arquers. Després de diversos mesos podem valorar que tot i l’important estat d’abandonament molts dels habitatges es poden recuperar sense una gran inversió i la participació dels futurs usuaris en la millora dels habitatges ha de ser un tema a tenir en compte.

Veure més noticies
Veure més articles